2-izopropil-6-metilpirimidin-4-iloksi substituentli ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Emrah Dede

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Salih Ağırtaş