FAİZ ORANI GEÇİŞ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Ahmet Baran YILMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALUK YERGİN