Metil 2-oksi-2,2-difenilasetat substituentli ftalosiyaninlerin sentezi ve bazı özelliklerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Ceyhun Karataş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Salih Ağırtaş