Hakkari belediye mezbahasında kesilen hayvanlarda paraziter fauna tespit çalısmaları


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: ABDULALİM AYDIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer