Parametrik Tasarım Yaklaşımı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doğu KıyısınınDüzenlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Mustafa Cem Çankaya

Danışman: Onur Şatır