Başkale Tünelinin Jeolojik ve Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Berçem İldiz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Levent Selçuk