Gebelerin Gebelikte Yapılan Tarama Testleri Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Ercan Öner

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Dilek Kuşaslan Avcı