Kırsal Kalkınmanın Aracı Olarak Van'da Hayvancılık Faaliyetleri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Numan Ertaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Orhan Deniz