Van EBK'da kesimi yapılan kasaplık hayvanlarda hidatidozis


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: BÜLENT HALLAÇ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer