Çeşitli Kanser Türlerinde Kanda Karsino Embriyonik Antijen (CEA), Alfa Feto Protein (AFP), Alkalen Fosfataz (ALP) ve Kalsiyum (Ca++) Seviyelerinin Karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Mehmet Erişen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik