Türkiye'de Borçlanmanın Enflasyon Üzerindeki Rolü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: İsa Yusuf SAYDAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALUK YERGİN