Karbontetraklorür (CCl4) İle Deneysel Oksidatif Stres Ve Karaciğer Harabiyeti Oluşturulan Sıçanlarda Alıç (Crataegus orientalis) Bitkisinin Meyve Liyofilize Ekstraktının Karaciğer Koruyucu Ve Antioksidan Rolünün Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Murat Altınbaşak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik