Norduz kuzularında vücut konformasyon özellikleri üzerine cinsiyet etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ŞİYAR AKDAĞ

Danışman: Ferda Karakuş