5-Metil-[1,2,4]triazolo[1,5-A]pirimidin-7-oksi substituentli ftalosiyaninlerin sentezi ve bazı özelliklerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Muhammed Yusuf Öndeş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Salih Ağırtaş