18. Yüzyıl Tezkirelerinde Bilgi Kaynakları Ve Bu Kaynaklardan Yararlanma Biçimleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Halim Gideroğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Halil Erzen