Bandırma (Çoban et) Mezbahasında kesilen hayvanlarda endoparaziter fauna tespiti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: ÇİLE AYHAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer