Siverek (Şanlıurfa) İlçesinde Mevsimlik Tarımsal İşgücü Göçü ve Sorunları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Abdurrahim Gira

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Orhan Deniz