Yapısında Kükürt Bulunduran Alkin Türevlerinin Antioksidan Özelliklerinin Karakterizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Behzad Khorsheed

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Metin Konuş