Bir Servo Motor Manipülator Kontrolünün FPGA Üzerinden Gerçekleştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Emre TANŞU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Remzi Tuntaş