Biyoaktif madde ve bakteriyosin yüklü nanoliflerin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) bazı kalite parametreleri üzerine etkisi


Öğrenci: ASLIHAN ALAV

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Raciye Meral