Pestisitlerden Omethoate’ın Su Surbağası’nın (Rana ridibunda) Çeşitli Dokularındaki Antioksidan Savunma Sistemleri ve Lipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Musa İşnas

Eş Danışman: İsmail Çelik