Van Belediye Mezbahası'nda kesilen koyun ve keçilerde Dicrocoeliasis'in yayılısı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: SERDAR KUŞMAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer