Gebelerin Doğum Beklentisi ve Doğum Tercihleri ile Depresyon,Anskiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Öğrenci: Muhammed Kızılkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Dilek Kuşaslan Avcı