Ağrı Havzası'nın (Doğu Anadolu) Sedimantolojik, Yapısal Jeolojik ve Jeomorfolojik Özelliklerinin İncelenmesi


Öğrenci: Demirkan Fırat Demirkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Serkan Üner