Van Belediyesi mezbahasında kesilen koyunlarda hidatidozis'in yayılısı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: HATİCE SOFUOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mustafa Serdar Değer