Herat ekolü ve XVI. yüzyıl Şu'arâ tezkirelerinde bilgi kaynakları ve bu kaynaklardan istifade ediş yönleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Faruk SÖNMEZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Halil Erzen