HASTANEMİZDE ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK SUŞLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Öğrenci: Semra BİLEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Parlak