Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Subakut ve Kronik Uygulamalarının Ratların Eritrosit ve Çeşitli Dokularındaki Antioksidan Enzim Aktiviteleri, Glutatyon ve Lipid Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: Yasin Tülüce

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik