Kemal Tahir'in polisiye romanları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Mehmet Emin Gürci

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SEYİT BATTAL UĞURLU