Türkiye'de Belediye Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışmaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Halil Berk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferit İzci