Ağartı-Özyurt Civarında (Van Gölü Doğusu) Yüzeyleyen Orta Eosen ve Orta Miyosen Türbiditlerinin Sedimantolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi


Öğrenci: Ahmet Vedat Yılmaz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Serkan Üner