Harman Tuğlası ile İnşa Edilmiş Yan Duvarı Boşluklu Yığma Yapıların Düzlem Dışı Davranışlarının Eğilme Masası Yardımı ile Belirlenmesi


Öğrenci: Fırat Kıpçak

Danışman: Barış Erdil