Kuzularda kulak küpesi uygulamasının refah açısından değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MURAT KARAKUŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferda Karakuş