Etil Alkol ile Deneysel Oksidatif Stres Oluşturulan Sıçanlarda Kuru İncirin (Ficus carica L.Subsp. carica) Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Rolünün Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Abdullah Turan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik