Öğretmenlerde Şeker Hastalığı Bilgi Düzeyi ve Bu Konudaki Tutum ve Davranışlar


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Öğrenci: Olcay Önal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Dilek Kuşaslan Avcı