Virtuous Muslim According to Qur’an / Kur’ân’a Göre Erdemli Müslüman


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: M.Emin Sular

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hayati Aydın