Van İli Aile Salığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Kanser Tarama Testleri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Farkındalığı


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Öğrenci: Mustafa Gönen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Dilek Kuşaslan Avcı