Van İlinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarına Yönelik Bilgi Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Öğrenci: Alaaddin Sarıyar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Dilek Kuşaslan Avcı