Fenoksi 3-metoksibenzoik asit substituentli ftalosiyaninlerin sentezi ve bazı özelliklerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Zekeriya Ballı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Salih Ağırtaş