Bazı Bitki Büyüme Regülatörlerin Siçanların Kas Ve Karaciğer Protein, Lipid Ve Glikojen Seviyeleri Üzerine Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: Necati Özok

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik