YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ PERFORMANSLARININ TAHMİN EDİLMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Sefa Ortakaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Remzi Tuntaş