OTİZMLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERE YÖNELİK PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Shara Barzan Ghafoor Hamawandi

Danışman: Gaye Zeynep Çenesiz