Diplotaenia turcica kök ekstratının diyabetik rat pankreası lipit peroksidasyonu, antioksidanlar ve imunohistokimyası üzerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Ugur ÖZDEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer