Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Vitis Vinifera L.(Üzüm) Meyve ve Çekirdek Ekstraktlarının İyileştirici Etkilerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Semra Adıyaman

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail Çelik