KAYAÇLARIN TEK EKSENLİ SIKIŞMA DAYANIMININ DOLAYLI OLARAK BELİRLENMESİNDE TEK EKSENLİ SIKIŞMA DAYANIMI İLE SCHMIDT GERİ SIÇRAMA DEĞERLERİ ARASINDAKİ ORANIN DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Esma YABALAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Levent Selçuk