Meme kanserinde usnik asitin inflamasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Mersin Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Metin Yıldırım

Eş Danışman: Mehmet Berköz