Parazitli Koyunlarda Serum Element (Cu, Mn, Zn, Co, K, Mg) Düzeylerinin Saptanmas


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: Osman AKÇAKOCA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yeter Değer