Diyabetes Mellitus ve/veya Hipertansiyonu olan Yetişkin Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı,Endişe ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Kronik Hastalığı Olmayan Bireylerle Karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Öğrenci: Mustafa Beyoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Dilek Kuşaslan Avcı