Ergenlerde İyi Oluş İle İlişkili Çeşitli Değişkenlerin İncelenmesi Ve Bir Model Çalışması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Fatma Nur Yıldız

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ferhat Kardaş