Kayaların Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Tahmininde Birleşik Yöntemin (Sonreb) Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Azadi NAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Levent Selçuk